สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

 

ด.ญ.กมลรัตน์  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนอุดมศึกษา ป.6

หมายถึง ใครทำอะไรก็อยากทำตาม

สถานการณ์ตัวอย่าง เห็นคนใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ก็อยากใช้ตามโดยไม่มีเหตุอันควร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น