สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

กบในกะลาครอบ

ด.ญ.จตุพร  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล๓(พะเยา) ป.๑/๕

หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้น้อยแล้วสำคัญว่าเป็นคนที่มีความรู้มาก

สถานการณ์ตัวอย่าง  ในห้องมีนักเรียนคนหนึ่งเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดในห้องแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีความรู้น้อยไม่ยอมฟังคุณครูแต่เมื่อคุณครูสอนเขาก็เล่นกับเด็กในห้อง ต่อมาวันรับผลสอบปรากฎว่าเขาสอบได้ที่สุดท้าย ดังนั้นเราไม่ควรทำตัวเหมือนเด็กคนนี้ ไม่ควรเป็นกบในกะลาครอบ เราควรรู้จักสิ่งใหม่ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น