สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

นกน้อยทำลังแต่พอตัว

ด.ช.ศุภณัฐ  ฟุ้งสูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

หมายถึง การทำอะไรแต่พอดีไม่ทำอะไรเกินตัว

สถานการณ์ตัวอย่าง  ผมไปตลาดกับคุณแม่ๆบอกจะซื้อนาฬิกาให้มีราคาเรือนละ 199บาทกับ1200บาท
แต่ปผมเลือกเรื่อนละ199บาท เพราะว่าผมยังเด็กอยู่จึงไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น