สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

ด.ญ.พีรยา  มีเชื้อ โรงเรียนดาราลัย ป.๕/๒

หมายถึง  ใฝ่ดีมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก

สถานการณ์ตัวอย่าง  หนูเห็นเพื่อนในห้องเรียนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันในเวลาเรียนจึงทำให้สอบไม่ผ่านแต่มีเพื่อนหลายคนที่ตั้งใจเรียนและสามารถสอบผ่านทุกวิชา จึงเป็นเหตุที่ทำให้หนูตั้งใจเรียนและไม่พูดคุยกันในเวลาเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น