สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ด.ญ.ณัฐวดี ทับทิมอนุรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ป.๖/๒

หมายถึง ผู้มีอำนาจมากย่อมข่มผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า

สถานการณ์ตัวอย่าง หัวหน้างานไม่ประเมิณปรับเงินเดือนลูกน้องโดยอ้างว่าผลงานที่ได้หัวหน้างานทำเองทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น