สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

เจ้าไม่มีศาล

ด.ช.ชนาธิป  วัฒโน โรงเรียนวัดหนอกจอก(ภักดีนรเศรษฐ)  ป.๖/๕

หมายถึง คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

สถานการณ์ตัวอย่าง เพื่อนบ้านผมไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น