สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

ไก่ได้พลอย

ด.ญ.สุกานดา  สุขใจ โรงเรียนอุดมศึกษา ป.๕/๖

หมายถึง  มีที่ดีๆแต่ใช้ประโยชน์ไม่เป็น

สถนการณ์ตัวอย่าง  ในการเรียนวิชาความรู้ต่างๆ เราควรตั้งใจเรียนเรียนรู้อย่าทำตัวเป็นไก่ได้พลอย
ได้วิชาความรู้แต่ไม่รู้คุนค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น