สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตำข้าวสารกรอกหม้อ

ด.ญ.นิชกานต์  จันทร์ผดุงสุข โรงเรียนอุดมศึกษา ป.๖

หมายถึง  ทำงานแค่ให้เสร็จไปครั้งหนึ่งๆ

สถานการณ์ตัวอย่าง อ่านหนังสือเท่าที่ครูสั่งไม่อ่านเกินจากคำสั่งของครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น