สุภาษิต ดีดี แหล่งรวมภาพสุภาษิต เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาจัดทำโดย บริษัท มายแบรนด์เอเจนซี่ จำกัด
เอื้อเฟื้อภาพโดย โรงพยาบาลมนารมย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดินพอกหางหมู

ด.ญ.ชฎาพร  อภิโชคเจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ป.๖

หมายถึง  ไม่ยอมทำงานให้เสร็จแล้วยังเก็บคางเอาไว้

สถานการณ์ตัวอย่าง  เมื้อได้รับการบ้านมาก็ควรทำให้เสร็จไม่เช่นนั้นวันต่อๆไปก็จะเพื่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น